Intermediálny projekt animátorky a režisérky Kriss Sagan a Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany s názvom Mesto snov je výstavno-edukačným projektom pracujúcim s možnosťami digitálnych médií, ktoré rozširujú našu realitu o nové druhy zážitkov. Tematicky sa zameriava na spracovanie tradičného piešťanského klišé (lokálpatriotistické známe osobnosti, kúpeľná tematika, symboly mesta) formou sviežich a hravých ilustrácií, malieb a 2D digitálnych animácií antropomorfizovaných labutí.

Maľby a ilustrácie sú v prvej rovine projektu zobrazené a vystavené ako statické obrazy v tradične ponímanom galerijnom priestore (tzv. white cube). Oživenie motívov – akýsi medzistupeň galerijnej animácie – nastane pomocou moderných technológií, prostredníctvom filmovej animácie s použitím aplikácie AR (augmented reality), konkrétne namierením smartfónu návštevníka na statický obraz dostupný v Piešťanskej mestskej galérii. Tretím stupňom výstavy a zážitku je vstup návštevníka do totálneho prostredia Mesta snov a to nasadením si virtuálnych okuliarov, ktoré návštevníka prenesú do virtuálnej reality plnej fantazijných výjavov “labutích osobností“ a kuriozít Piešťan. 

Jedným z teoretických východísk, s ktorými idea projektu pracuje nadväzuje na výskum diplomovej práce Kriss Saganovej opierajúcej sa o štyri fázy kreatívneho modelu Grahama Wallasa. Ideovo výstava pracuje s fenoménom animácie ako takej - nielen ako s animovaným príbehom, teda s oživovaním postáv, figúr, predmetov, mimiky a gestikulácie kreslených, počítačovo projektovaných postáv – ale aj ako s procesom participácie divákov. Projekt teda využíva animáciu aj ako metódu, ktorá uľahčuje jedincom i skupinám prístup k tvorivému životu – aktivizuje účastníkov (Henry Théry).

5.5. - 20.6.2021 
Piešťanská mestská galéria

Autorka: Kriss Sagan
Kurátorka: Linda Blahová
Technická podpora: Yahart, s.r.o.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Partner projektu: Mestské kultúrne stredisko Piešťany
Back to Top